Aktualności

Komunikat Kierownika PCPR

UWAGA !
Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacyjnym
tj. w miesiącach LIPIEC-SIERPIEŃ
punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych problemami opiekuńczo – wychowawczymi, przemocą domową oraz uzależnieniami będzie NIECZYNNY.