Aktualności

Zamówienie na przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1”

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

- Ogłoszenie postępowania

- Dokumentacja do postępowania

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- Załącznik nr 1 do SIWZ - po zmianach

- Informacja z otwarcia ofert

- Zawiadomienie o wyniku postępowania