Ogłoszeie o zamówieniu - warsztaty wyjazdowe

 

Organizacja i przeprowadzenie wyjazdowych warsztatów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

Wynik postępowania:  

 

Treść ogłoszenia -

Załącznik Nr 1 -

Załącznik Nr 2 -