Ogłoszenie o zamówieniu znak PCPR.261.12.2018

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie do samodzielności uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

Informacja z otwarcia ofert w dniu 11.07.2018:

 

Treść ogłoszenia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

Załączniki do SIWZ:

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 

Załącznik Nr 4 

Załącznik Nr 5