Rozstrzygnięcie postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania na przeprowadzenie warsztatów z technik pamięciowych i efektywnego uczenia się dla uczestników i uczestniczek projektu pn. ,,Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1”
celem zamieszczenia na stronie internetowej Partnera projektu.