Aktualności

komunikat

Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacyjnym

tj. w miesiącach LIPIEC-SIERPIEŃ

punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych problemami opiekuńczo – wychowawczymi, przemocą domową oraz uzależnieniami będzie NIECZYNNY


 

Elekrtoniczna skrzynka podawcza

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA (ESP)
 
Skargi, wnioski, zapytania do urzędu ( maksymalna wielkość załaczników to 3,5MB)

Pismo ogólne do podmiotu publicznego ( maksymalna wielkość załączników to 500MB)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy na platformie ePUAP (adres ESP  /PCPR_Nidzica/SkrytkaESP)


1. W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl

2.Jeżeli są Państwo aktualnie zalogowani, w informacjach na temat dokumentu aktywna będzie opcja Przejdź do formularza, po wybraniu której będą mieli Państwo możliwość wypełnienia formularza elektronicznego.

 
Wysłanie dokumentów tą drogą zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do PCPR w Nidzicy:

1. Dokumenty elektroniczne powinny być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP.
2. Akceptowalne formaty załączników to:
a.  DOC, RTF
b. XLS
c.  CSV
d. TXT
e. GIF, TIF, BMP, JPG
f.   PDF
g. ZIP
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 500MB.
4.  dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


 

Zarządzanie Projektami w Pieczy zastępczej

W dniach 12, 13, 14 oraz 26 i 27 czerwca bieżącego roku odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka z terenu powiatu nidzickiego pod nazwą „Zarządzanie Projektami w Pieczy zastępczej”. Szkolenie skierowane było do rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka spełniających następujące kryteria: posiadanie wykształcenia wyższego dla osób w wieku 50+ oraz posiadanie wykształcenia co najmniej podstawowego w dowolnym wieku.

Głównym celem całego cyklu szkolenia w ramach zarządzania projektami w pieczy zastępczej było: zwiększenie umiejętności współpracy, zaangażowania w ustalanie i realizację indywidualnych planów pomocy dziecku, zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie ustalania zasad współpracy, koordynowania działań w ramach realizowanego planu, poszerzenie wiedzy z zakresu procedur pracy zespołowej, techniki pracy z osobami oporującymi – zawieranie kontraktów, rozmowy interwencyjne, wyposażenie i wzmocnienie w umiejętności tworzenia planów na podstawie narzędzi takich jak: genogram, ekomapa, wnioski do ekomapy, analiza mocnych stron i potrzeb, a także zdobycie praktycznych umiejętności stosowania technik podejścia skupionego na rozwiązaniach.

Czytaj więcej: Zarządzanie Projektami w Pieczy zastępczej

Razem dla dziecka i rodziny

W dniu 08 czerwca 2017 r. w Centrum Rehabilitacyjno – Edukacyjnym im. Jana Pawła II w Nidzicy odbyło się drugie spotkanie warsztatowe zorganizowane przez Fundację Dziecko i Rodzina z siedzibą w Warszawie we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy, w ramach realizacji projektu pt. „Razem dla dziecka i rodziny” dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj więcej: Razem dla dziecka i rodziny

Dni rodziny 2017

25 maja 2017 r. obchodziliśmy Powiatowe Dni Rodziny pod hasłem „Miłość w rodzinie nigdy nie zginie”. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w intencji rodzin w Kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Św. Wojciecha. Następnie zgromadzeni goście „Marszem dla życia” przeszli na plac przy Centrum Rehabilitacyjnym im. Jana Pawła II na dalszą część uroczystości. Otwarcia Powiatowych Dni rodziny dokonał Pan Grzegorz Napiwodzki – Starosta Nidzicki oraz Pan Jacek Kosmala – Burmistrz Nidzicy. Pan Starosta w swoim wystąpieniu podkreślił ważną rolę istnienia rodziny, jej więzi, wartości, a także złożył podziękowania rodzinom zastępczym za pełnienie tej jakże ważnej roli rodzicielstwa zastępczego.

Czytaj więcej: Dni rodziny 2017