Aktualności

Konkurs

Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych na terenie miasta Nidzica

Otwarty konkurs - OGŁOSZENIE

Załącznik Nr 1 - Oferta

Załącznik Nr 1.1 - Harmonogram

Załącznik Nr 1.2 - Przewidywana kalkulacja kosztów


 

Komunikat Kierownika PCPR

Uprzejmie informujemy, że od wtorku tj. 06.09.2016 r. wznawiamy poradnictwo specjalistyczne w Punkcie konsultacyjnym dla osób dotkniętych problemami opiekuńczo - wychowawczymi, przemocą domową oraz uzależnieniami. Ponadto informujemy, iż z porad Radcy Prawnego można skorzystać po uprzednim zapisaniu się telefonicznie (89 625-44-28) bądź osobiście w siedzibie PCPR w Nidzicy. Punkt będzie czynny we wtorki (zgodnie z harmonogramem) w godzinach 15:30-17:30.

Komunikat Kierownika PCPR

UWAGA !
Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacyjnym
tj. w miesiącach LIPIEC-SIERPIEŃ
punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych problemami opiekuńczo – wychowawczymi, przemocą domową oraz uzależnieniami będzie NIECZYNNY.


 

Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

 

 

 

30 maja obchodzimy DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO. Jest to święto polskie (od 2006 r.) na mocy Uchwały Sejmu RP, mające na celu popularyzację ruchu rodzicielstwa zastępczego w celu poprawy losu dzieci odrzuconych i osieroconych.

W tym szczególnym dniu składamy wszystkim Rodzinom Zastępczym oraz Prowadzącym Rodzinne Domy Dziecka najserdeczniejsze podziękowania za trud wychowania drugiego człowieka. Troszcząc się o swoich wychowanków przeżywają Państwo razem z nimi chwile radości i smutku.

Życzymy wielu sił, cierpliwości i wytrwałości w pełnieniu tej, jakże potrzebnej funkcji Rodziny Zastępczej oraz Prowadzącej/Prowadzącego Rodzinny Dom Dziecka, a Waszym dzieciom radosnych chwil beztroskiego dzieciństwa.

Z wyrazami szacunku
Kierownik i Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy.