Powiatowy Punkt Konsultacyjny

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy działa Powiatowy Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych problemami opiekuńczo – wychowawczymi, przemocą domową i uzależnieniami. Punkt finansowany jest w całości ze środków własnych Powiatu Nidzickiego.
Punkt konsultacyjny został utworzony w celu umożliwienia mieszkańcom powiatu nidzickiego dostępu do specjalistycznych usług: prawnych, psychologicznych oraz pedagogicznych. Porady specjalistów kierowane są do osób i rodzin, w których występują: przemoc domowa, uzależnienia, problemy opiekuńczo – wychowawcze i inne przejściowe sytuacje kryzysowe.

Punkt konsultacyjny działa w każdy wtorek, zgodnie z harmonogramem za wyjątkiem okresu wakacyjnego, w godzinach od 15:30 do 17:30

 

Harmonogram dyżurów specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym w 2020 roku

STYCZEŃ

LUTY

07 stycznia

14 stycznia

21 stycznia

28 stycznia

04 lutego

11 lutego

18 lutego

25 lutego

 

MARZEC

KWIECIEŃ

03 marca

10 marca

17 marca

24 marca

07 kwietnia

14 kwietnia

21 kwietnia

28 kwietnia

 

MAJ

CZERWIEC

05 maja

12 maja

19 maja

26 maja

09 czerwca

16 czerwca

23 czerwca

30 czerwca