Wnioski do pobrania

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - DOROŚLI

 

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowa - zdolność do samodzielnej egzystencji - DOROŚLI

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - DZIECI

 

Oświadczenie dot. pobytu - DZIECI

Opinia wychowawcy - DZIECI

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności - osoby do 16 roku życia

 

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności - osoby po 16 roku życia

 

- Likwidacja barier architektonicznych

- Likwidacja barier technicznych

- Likwidacja barier w komunikowaniu się

- Wnioski o przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

- Sprzęt rehabilitacyjny - osoby fizyczne

- Sprzęt rehabilitacyjny - osoby prawne

- Sport, kultura, rekreacja i turystyka

- Turnusy rehabilitacyjne

- Usługi tłumacza języka migowego