Pracownicy PCPR

Kadrę PCPR w Nidzicy tworzą:

Dyrektor:
Anna Kalinowska

tel. kont. 89 752 71 11 wew. 5

 

Zespół do spraw pieczy zastępczej:

Magdalena Szydłowska- specjalista pracy z rodziną

Emilia Siemińska – specjalista pracy z rodziną

Sylwia Łodziewska – starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Danuta Bróździńska - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

tel. kont. (89) 752 71 11 wew. 3; kom. 698 589 508

 

Zespół do spraw pomocy społecznej i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

Monika Perzanowska – specjalista pracy socjalnej

Katarzyna Ulatowska – aspirant pracy socjalnej

tel. kont. (89) 752 71 11 wew. 2

 

Zespół do spraw pomocy osobom niepełnosprawnym:

Iwona Kowalkowska – specjalista pracy socjalnej

Katarzyna Ulatowska – aspirant pracy socjalnej

tel. kont. (89) 752 71 11 wew. 2

 

Psycholog:

Katarzyna Michalska

tel. kont. 698 589 508

 

Główna Księgowa:

Monika Jaszczerska

tel. kont. (89) 752 71 11 wew. 4