Aktualności

WSPARCIE POWIATU W ORGANIZACJI I TWORZENIU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2023 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy informuje, iż Powiat Nidzicki otrzymał środki z Funduszu Pracy w ramach „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.” w wysokości 53 200,00 zł z przeznaczeniem na zadanie polegające na dofinansowaniu do wynagrodzeń wraz pochodnymi od wynagrodzeń, wypłaconych od dnia 1 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka.

Czytaj więcej: WSPARCIE POWIATU W ORGANIZACJI I TWORZENIU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2023 r.

UWAGA - w dniu 29.12.2023r. - zmiana godzin pracy

UWAGA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że w dniu

29 grudnia 2023 r. (piątek)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy

będzie czynne do 13:00

 

Za utrudnienia przepraszamy

Uchwała Zarządu Powiatu w Nidzicy w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej.

Powiat Nidzicki oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy informują, iż w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania ogłoszonego Uchwałą Nr 202/563/2023 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 15 listopada 2023r., pod nazwą: prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie na terenie powiatu nidzickiego została wybrana oferta Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z  Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Nidzicy."

Uchwała nr 207/582/2023 Zarządu Powiatu w Nidzicy w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na: prowadzeniu domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie na terenie powiatu nidzickiego.

Program Wyrównywania różnic miedzy regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy uprzejmie informuje, że decyzją Zarządu PFRON zostały przyjęte „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 roku.

Jednocześnie informuję, że formularze wraz z załącznikami są dostępne na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl. Informację na temat Programu można uzyskać również w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy, ul. 1 Maja 9c oraz pod nr tel. 89 752-71-11.

Czytaj więcej: Program Wyrównywania różnic miedzy regionami III