Aktualności

Powiat Nidzicki przystępuje do realizacji Programu „Pomoc Osobom Niepełnosprawnym Poszkodowanym w Wyniku Żywiołu lub Sytuacji Kryzysowych Wywołanych Chorobami Zakaźnymi ‘’

Uwaga

Powiat Nidzicki przystępuje do realizacji Programu „Pomoc Osobom Niepełnosprawnym Poszkodowanym w Wyniku Żywiołu lub Sytuacji Kryzysowych Wywołanych Chorobami Zakaźnymi ‘’  .

Celem programu jest zapewnienie Pomoc Osobom Niepełnosprawnym Poszkodowanym w Wyniku Żywiołu lub Sytuacji Kryzysowych Wywołanych Chorobami Zakaźnymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , a także objęcie wsparciem samorządów powiatowych, które w wyniku sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych.

Adresatami programu są :

1)      uczestnicy  warsztatów terapii,

2)      Uczestnicy środowiskowych domów samopomocy,

3)      Podopieczni dziennych domów pomocy społecznej,

4)      Podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON

5)      Uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON

6)      Pełnoletni (od 18 do 25 roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem w stopniu głębokim,

7)      Pełnoletni (od 18 do 24 roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy tel. 89 625 44 28 lub na stronie www.pfron.org.pl