Aktualności

Komunikat z dnia 4.11.2020r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy jako Realizator programu ‘’Pomoc osobom niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi’’-Moduł III, który jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że uległ wydłużeniu termin składania wniosków na ww. formę pomocy osobom niepełnosprawnym. Pozostałe zasady nie uległy zmianie.

- Wniosek

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt tel. z PCPR w Nidzicy ,

 tel. 89 625 44 28.