Aktualności

Oferta pracy

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

główny księgowy

Szczegóły dostępne są pod następującym adresem:

https://pcprnidzica.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/ogloszenie-o-naborze-kierownik-powiatowego-centrum-pomocy-rodzinie-w-nidzicy-z-dnia-19-lipca-2021r-o-naborze-kandydatow-na-wolne-stanowisko-urzednicze-glowny-ksiegowy.html