Aktualności

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy uprzejmie informuje o możliwości   ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji imprez dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w 2022 r. w ramach zadania „Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych”.

Wnioski można składać w terminie do  30 listopada 2021 r.
Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest w siedzibie Centrum lub na stronie internetowej www.pcprnidzica.pl

Uwagi:
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne pozarządowe nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, potwierdzoną wpisem w statucie.

Więcej informacji pod numerem: 89/625-44-28