Aktualności

Zakończenie Kampanii ,,Biała Wstążka”

Kampania ,,Biała Wstążka” zrodziła się w Kanadzie w 1999 r. Ma na celu walkę z przemocą wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.
Jest też protestem przeciwko dyskryminacji wynikających z uwarunkowań historycznych, środowiskowych i społecznych.

W dniu 06 grudnia 2022 r. do akcji przyłączył się Powiat Nidzicki pod patronatem Starosty Nidzickiego Pana Marcina Palińskiego.

Znakiem akcji jest biała wstążka. Jej noszenie ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy, która może przybierać różne formy.

W   ramach    akcji   Pracownicy  Starostwa Powiatowego – mężczyźni - wyrazili swój sprzeciw wobec przemocy.  Ponadto w godz. 9:00 – 17:30 w ramach ,,Otwartych Drzwi” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy osoby dotknięte przemocą mogły skorzystać z pomocy: prawnika, pedagoga-terapeuty, psychologa, pracownika socjalnego
i funkcjonariusza Policji.

Przypominamy, że w każdy wtorek w godz. 15:30-17:30 przy PCPR w Nidzicy działa Punkt Konsultacyjny dla osób dotkniętych problemami opiekuńczo-wychowawczymi, przemocą domową i uzależnieniami. Bezpłatnych porad udzielają specjaliści: prawnik, psycholog i pedagog - terapeuta.

Serdecznie dziękujemy za przyłączenie się do akcji: Panu Marcinowi Palińskiemu – Staroście Nidzickiemu, Panu Pawłowi Przybyłek – Wicestaroście Nidzickiemu, Panu Jarosławowi Wiśniewskiemu – Komendantowi KPP w Nidzicy, Panu Marcinowi Łątkowskiemu – Funkcjonariuszowi Policji KPP w Nidzicy, Pani Katarzynie Michalskiej – psycholog PCPR w Nidzicy, Pani Dorocie Burskiej – pedagog-terapeuta PCPR w Nidzicy, Panu Sławomirowi Olszowemu – prawnikowi PCPR w Nidzicy oraz wszystkim Panom z terenu powiatu nidzickiego, którzy zamanifestowali swój sprzeciw wobec przemocy.