Aktualności

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!" - program realizowany przez Warmińsko-Mazurski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Samodzielność-Aktywność-Mobilność" jest pakietem programów, którego celem jest rehabilitacja społeczna, zawodowa i lecznicza osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Program umożliwia uzyskanie dofinansowania do zakupu samochodu, skierowany jest do osób z niepełnosprawnością ruchową i zakłada likwidację barier transportowych.

Celem programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!" Mobilność osób z niepełnosprawnością jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności społecznej lub zawodowej poprzez zapewnienie dostępu do korzystania z samochodu osobowego.

Dofinansowanie dotyczy części kosztów zakupu dostosowanego samochodu osobowego. tj. pojazdu,  w którym dokonano technicznych dostosowań pod kątem indywidualnych potrzeb kierowcy lub pasażera z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego w sposób, który umożliwia zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego. Zarówno kierowca jak i pasażer korzystają z dostosowanego samochodu podróżując na wózku inwalidzkim.

Wszelkie informacje nt. programu można uzyskać w Warmińsko-Mazurskim oddziale PFRON w Olsztynie, osoba do kontaktu:

Tomasz Czajczyc
Oddział Warmińsko-Mazurski
tel. 89/ 722 90 30

SZCZEGÓŁY