Aktualności

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy uprzejmie informuje o możliwości   ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji imprez dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów     w 2024 r. w ramach zadania „Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych”.
Wnioski można składać w terminie do  30 listopada 2023 r.
Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest w siedzibie Centrum lub na stronie internetowej www.pcprnidzica.pl

Uwagi:

  • O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne pozarządowe nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku.
  • Więcej informacji pod numerem: 89/752-71-11