Aktualności

MIĘDZYNARODOWA KAMPANIA "BIAŁA WSTĄŻKA"

Kampania ,,Biała Wstążka” zrodziła się w Kanadzie w 1999 r. Ma na celu walkę z przemocą wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.  Jest też protestem przeciwko dyskryminacji wynikających  z uwarunkowań historycznych, środowiskowych i społecznych.

Znakiem akcji jest biała wstążka. Jej noszenie symbolizuje ona  deklarację przerwania milczenia w kwestii stosowania przemocy wobec kobiet oraz wstrzemięźliwość przed stosowaniem przemocy we wszystkich jwj formach oraz chęć reagowania na wszelkie jej przejawy.