Aktualności

Program Wyrównywania różnic miedzy regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy uprzejmie informuje, że decyzją Zarządu PFRON zostały przyjęte „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 roku.

Jednocześnie informuję, że formularze wraz z załącznikami są dostępne na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl. Informację na temat Programu można uzyskać również w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy, ul. 1 Maja 9c oraz pod nr tel. 89 752-71-11.

            W bieżącym roku będą realizowane następujące obszary:

  1. Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
  2. Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  3. Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  4. Obszar D – likwidacja barier transportowych;
  5. Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  6. Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
  7. Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wnioski o dofinansowanie dotyczące obszarów B,C,D,F i G można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy w nieprzekraczalnym terminie do 09 lutego 2024 roku.  Natomiast wnioski dotyczące obszaru A i E są przyjmowane w sposób ciągły, z tym, że wnioski w ramach obszaru A składa się bezpośrednio do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie.