Aktualności

Uchwała Zarządu Powiatu w Nidzicy w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej.

Powiat Nidzicki oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy informują, iż w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania ogłoszonego Uchwałą Nr 202/563/2023 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 15 listopada 2023r., pod nazwą: prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie na terenie powiatu nidzickiego została wybrana oferta Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z  Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Nidzicy."

Uchwała nr 207/582/2023 Zarządu Powiatu w Nidzicy w sprawie wyboru ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na: prowadzeniu domu pomocy społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie na terenie powiatu nidzickiego.