Ogłoszenie o zamówieniu

Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie o zamówieniu POBIERZ>>>

1. Załącznik Nr 1 - Oferta POBIERZ>>>

2. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące części 1 zamówienia na przeprowadzenie indywidualnej diagnozy uczestników i uczestniczek projektu pn. „aktywizujemy i usamodzielniamy – 1” POBIERZ>>>

3. Załącznik Nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące części 2 zamówienia na przeprowadzenie indywidualnej diagnozy uczestników i uczestniczek projektu pn. „aktywizujemy i usamodzielniamy – 1” POBIERZ>>>

4. Załącznik Nr 4 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące części 3 zamówienia na przeprowadzenie indywidualnej diagnozy uczestników i uczestniczek projektu pn. „aktywizujemy i usamodzielniamy – 1” POBIERZ>>>

5. Załącznik Nr 5 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące części 4 zamówienia na przeprowadzenie indywidualnej diagnozy uczestników i uczestniczek projektu pn. „aktywizujemy i usamodzielniamy – 1” POBIERZ>>>