Dom Pomocy Społecznej w Napiwodzie

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W NAPIWODZIE

Zasady Ogólne:

Na terenie powiatu nidzickiego działa Dom Pomocy Społecznej dla Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie w Napiwodzie, funkcjonuje dla 24 osób. Dom jest prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy. PSOUU posiada zezwolenie Wojewody Warmińsko Mazurskiego nr S.I.015-3-1/99 z dnia 30.04.1999 r. na prowadzenie od dnia 01 stycznia 1999 r. domu pomocy społecznej dla osób upośledzonych umysłowo siedzibą w Napiwodzie 58A przeznaczonych dla 18 osób. Zmiana statutowej liczby osób na 24 nastąpiła od dnia 24.10.2006 r.

Do domu pomocy społecznej kieruje się, a następnie umieszcza osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w dotychczasowym miejscu zamieszkania i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, po wyczerpaniu wszystkich możliwości pomocy (instytucjonalnej i pomocy rodziny) w środowisku.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w danym domu, ustalonego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, poza mieszkańcami placówki, zobowiązani są również w pierwszej kolejności: małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki, itd.) przed wstępnymi (ojciec, matka, dziadek, babka, itd), osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej. Obowiązek ponoszenia opłaty w przypadku skierowania członka rodziny do domu pomocy społecznej spoczywa w pierwszej kolejności na wskazanych w przepisach krewnych, przed gminą. Opłaty te mogą wnosić także osoby wyżej nie wymienione.