Środowiskowy Dom Samopomocy w Nidzicy

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMCY W NIDZICY

Na terenie powiatu nidzickiego działa Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, który prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy. 

Statutowa liczba miejsc wynosi 48 do 30.10.2011 r.. Decyzją Wojewody statutowa liczba miejsc od 1 listopada 2011 r. została zwiększona do 60. Obecnie jest również dostępnych 5 miejsc całodobowego pobytu.   

Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.