Polecane strony

1. Starostwo Powiatowe w Nidzicy: http://www.powiatnidzicki.pl
2. Urząd Miasta w Nidzicy: http://www.nidzica.pl
3. MOPS Nidzica: http://mops.nidzica.pl
4. GOPS Janowiec Kościelny: http://www.gops.janowieckoscielny.info
5. Urząd Gminy Janowo:  http://www.janowo.pl
6. Urząd Gminy Kozłowo: http://www.kozlowo.pl
7. Urząd Gminy Janowiec Kościelny: http://janowiec.warmia.mazury.pl
8. Sąd Rejonowy w Nidzicy: http://nidzica.sr.gov.pl
9. Warmińsko – Mazurski Ośrodek Adopcyjny: http://www.adopcja.olsztyn.pl
10. Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie: http://www.wm.uw.olsztyn.pl/index.php?lang=pl
11. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego: https://wrota.warmia.mazury.pl
12. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.mpips.gov.pl