Wnioski do pobrania

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - DOROŚLI

 

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowa - zdolność do samodzielnej egzystencji - DOROŚLI

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - DZIECI

 

Oświadczenie dot. pobytu - DZIECI

Opinia wychowawcy - DZIECI

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności - osoby do 16 roku życia

 

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności - osoby po 16 roku życia

 

 

Likwidacja barier architektonicznych

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych.

Załącznik do wniosku w sprawie likwidacji barier architektonicznych.

 

Likwidacja barier technicznych

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych

Załącznik do wniosku w sprawie likwidacji barier technicznych

 

Likwidacja barier w komunikowaniu się

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się

Załącznik do wnioski w sprawie likwidacji barier w komunikowaniu się

 

Wniosek o przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

DZIECI - Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

DOROŚLI - Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Spis załączników - POBIERZ

Sprzęt rehabilitacyjny - osoby fizyczne

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny

Załącznik do wnioski

 

Sprzęt rehabilitacyjny - osoby prawne

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny

 

Sport, kultura, rekreacja i turystyka

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki

 

Turnusy rehabilitacyjne

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny

Oświadczenie opiekuna osoby niepełnosprawnej

Przedstawiciel ustawowy - POBIERZ

Informacja o wyborze turnusu - POBIERZ

Aktywny Samorząd - MODUŁ II

Wniosek

Zaświadczenie z zakładu pracy

Zaświadczenie z uczelni

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Aktywny samorząd Moduł I

- WNIOSKI DO POBRANIA

- Obszar C zadanie 1 wózek elektryczny