Wnioski do pobrania

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - DOROŚLI

 

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowa - zdolność do samodzielnej egzystencji - DOROŚLI

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - DZIECI

 

Oświadczenie dot. pobytu - DZIECI

Opinia wychowawcy - DZIECI

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności - osoby do 16 roku życia

 

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności - osoby po 16 roku życia

 

 

Likwidacja barier architektonicznych

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych.

Załącznik do wniosku w sprawie likwidacji barier architektonicznych.

 

Likwidacja barier technicznych

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych

Załącznik do wniosku w sprawie likwidacji barier technicznych

 

Likwidacja barier w komunikowaniu się

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się

Załącznik do wnioski w sprawie likwidacji barier w komunikowaniu się

 

Wniosek o przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

DZIECI - Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

DOROŚLI - Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 

Sprzęt rehabilitacyjny - osoby fizyczne

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny

Załącznik do wnioski

 

Sprzęt rehabilitacyjny - osoby prawne

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny

 

Sport, kultura, rekreacja i turystyka

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki

 

Turnusy rehabilitacyjne

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny

Oświadczenie opiekuna osoby niepełnosprawnej

 

Aktywny Samorząd - MODUŁ II

Wniosek

Załącznik Nr 1 - Oświadczenie o wysokości dochodów

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu oraz PFRON

Załącznik Nr 3 - Zaświadczenie dot. nauki

Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o posiadaniu środków na wniesienie udziału własnego

 

Aktywny samorząd Moduł I

Obszar A zadanie 1

- wniosek (we własnym imieniu) >>> POBIERZ >>>
- wniosek (w imieniu podopiecznego) >>> POBIERZ >>>
- wkładka do wniosku >>> POBIERZ >>>
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych >>> POBIERZ >>>
- zaświadczenie lekarskie >>> POBIERZ >>>
- oświadczenie o dochodach >>> POBIERZ >>>

Obszar A zadanie 2

- wniosek >>> POBIERZ >>>
- wkładka do wniosku >>> POBIERZ >>>
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych >>> POBIERZ >>>
- oświadczenie o dochodach >>> POBIERZ >>>
- zaświadczenie
lekarskie >>> POBIERZ >>>


Obszar B zadania 1 i 2

- wniosek (we własnym imieniu) >>> POBIERZ >>>
- wniosek (w imieniu podopiecznego) >>> POBIERZ >>>
- wkładka do wniosku >>> POBIERZ >>>
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych >>> POBIERZ >>>
- oświadczenie o dochodach >>> POBIERZ >>>
- zaświadczenie lekarskie (narząd ruchu) >>> POBIERZ >>>
- zaświadczenie lekarskie (dorośli - narząd wzroku) >>> POBIERZ >>> 
- zaświadczenie lekarskie (do 15. roku życia - narząd wzroku) >>> POBIERZ >>>


Obszar C zadanie 2

- wniosek dorośli >>> POBIERZ >>>
- wniosek osoby do 16 go roku życia >>> POBIERZ >>>
- wkładka do wniosku >>> POBIERZ >>>
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych >>> POBIERZ >>>
- oświadczenie o dochodach >>> POBIERZ >>>


Obszar C zadanie 3

- wniosek >>> POBIERZ >>>
- wkładka do wniosku >>> POBIERZ >>>
- zaświadczenie lekarskie >>> POBIERZ >>>
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych >>> POBIERZ >>>
- oświadczenie o dochodach >>> POBIERZ >>>

Obszar C zadanie 4

- wniosek >>> POBIERZ >>>
- wkładka do wniosku >>> POBIERZ >>>
- zaświadczenie lekarskie >>> POBIERZ >>>
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych >>> POBIERZ >>>
- oświadczenie o dochodach >>> POBIERZ >>>


Obszar D

- wniosek >>> POBIERZ >>>
- wkładka do wniosku >>> POBIERZ >>>
- oświadczenie o dochodach >>> POBIERZ >>>
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych >>> POBIERZ >>>