Pracownicy PCPR

Kadrę PCPR w Nidzicy tworzą:

Kierownik:
Anna Kalinowska
Tel. (89) 625-44-28, wew. 31
Tel. (89) 625-14-31

 

Zespół do spraw pieczy zastępczej:
Urszula Bergolc – specjalista pracy socjalnej
Edyta Jabłonowska – pracownik socjalny
Tel. (89) 625-44-28
Monika Perzanowska – pracownik socjalny
Sylwia Łodziewska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Aleksandra Dłuska – młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Tel. +48 698-589-508


Zespół do spraw pomocy osobom niepełnosprawnym:
Iwona Kowalkowska – pracownik socjalny
Tel. (89) 625-44-28, wew. 32
Tel. (89) 625-14-32

 

Księgowa:
Anna Mróz
Tel. +48 698-589-508