Pracownicy PCPR

Kadrę PCPR w Nidzicy tworzą:

Kierownik:
Anna Kalinowska

tel. kont. 89 625 44 28 wew. 31; 89 625 14 31

 

Zespół do spraw pieczy zastępczej:

Magdalena Szydłowska- aspirant pracy socjalnej

Emilia Siemińska – aspirant pracy socjalnej

tel. kont. 89 625 44 28

Sylwia Łodziewska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Danuta Bróździńska - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

tel. kont. 698 589 508

 

Zespół do spraw pomocy społecznej i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

Monika Perzanowska – starszy pracownik socjalny

Katarzyna Ulatowska – aspirant pracy socjalnej

 

Zespół do spraw pomocy osobom niepełnosprawnym:

Iwona Kowalkowska – starszy pracownik socjalny

Katarzyna Ulatowska – aspirant pracy socjalnej

tel. kont. 89 625 44 28

 

Psycholog:

Katarzyna Michalska

tel. kont. 698 589 508

 

Główny Księgowy:

Anna Mróz

tel. kont. 698 589 508