Aktualności

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji imprez dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w 2023 r. w ramach zadania „Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych”.


Wnioski można składać w terminie do 30 listopada 2022 r.
Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest w siedzibie Centrum lub na stronie internetowej POBIERZ WNIOSEK I ZAŁĄCZNIKI

Uwagi:
-> O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne pozarządowe nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, potwierdzoną wpisem w statucie.

-> Więcej informacji pod numerem: 89-752-71-11