Aktualności

WSPARCIE POWIATU W ORGANIZACJI I TWORZENIU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2023 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy informuje, iż Powiat Nidzicki otrzymał środki z Funduszu Pracy w ramach „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.” w wysokości 53 200,00 zł z przeznaczeniem na zadanie polegające na dofinansowaniu do wynagrodzeń wraz pochodnymi od wynagrodzeń, wypłaconych od dnia 1 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka.