Aktualności

Zajęcia klubowe WTZ

Nowa tura naboru wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy informuje o naborze wniosków o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” w kolejnym roku realizacyjnym – dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen rok (12 miesięcy) począwszy od dnia 01 lutego 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.

Treść programu oraz procedury jego realizacji dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl.

Informujemy, iż wnioski o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie w ramach ww. programu podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej mogą składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy w terminie do 12 listopada 2018 r. na adres: ul. Traugutta 13, 13-100 Nidzica.

Wnioski należy składać na formularzu (kliknij, żeby pobrać wniosek).