Aktualności

PFRON przywraca możliwość dofinansowania na wózki o napędzie elektrycznym.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w zmodyfikowanym dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku. Modyfikacja obejmuje również możliwość zwiększenia naliczenia dodatku dla studentów i pozostałych adresatów pomocy w module II, na pokrycie kosztów kształcenia – o 800 zł z tytułu posiadania podpisu elektronicznego lub Profilu zaufanego na platformie e-PUAP.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PCPR w pokoju nr 1 lub na stronie PFRON.

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-realizatorow-pilotazowego-programu-aktywny-samorzad-w-2019-roku/