Aktualności

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Informujemy, że wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – Moduł II, w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dot. semestru zimowego 2019/2020 można składać :

  1. Osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy lub za pośrednictwem poczty od 02 września do 10 października 2019r.
  2. W formie elektronicznej w systemie SOW przygotowanym przez PFRON od 16 września do 10 października 2019 r.