Aktualności

Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w dniu 30 maja 2018 r.

 W dniu 30 maja 2018 r. odbył się pierwszy w Powiecie Nidzickim Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W uroczystości udział wzięły rodziny zastępcze z terenu naszego powiatu wraz
z umieszczonymi w ich rodzinach dziećmi. Uroczystość rozpoczęła się powitaniem zebranych gości przez Panią Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy – Panią Annę Kalinowską oraz podziękowaniem za pełnienie tak ważnej funkcji – rodziny zastępczej przez Panią Elżbietę Góralską – Przewodniczącą Rady Powiatu Nidzickiego oraz Panią Renatę Mróz – Skarbnika Powiatu Nidzickiego. Dzięki uprzejmości i ofiarności przedsiębiorców z naszego powiatu każde z dzieci otrzymało słodki upominek. W trakcie imprezy nie brakowało dobrej zabawy i uśmiechu na twarzach naszych małych podopiecznych, którzy brali udział w wielu konkursach i zabawach. Nie zabrakło również profesjonalnych zdjęć z fotobudki, malowania twarzy oraz rozbrzmiewania radosnego śpiewu karaoke.

 

Szczególne podziękowania pragniemy złożyć naszym sponsorom i darczyńcom, bez których nie byłoby możliwe zorganizowanie tak ważnej dla nas uroczystości. Państwa wola współpracy, uprzejmość i ofiarność przyczyniła się do uświetnienia Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Nidzickim. Państwa szlachetność przyczyniła się także do radości i uśmiechu naszych małych dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu. Serdecznie dziękujemy:

Panu Mariuszowi Kostowskiemu – Właścicielowi FOTOSTUDIO i Sali zabaw MADAGASKAR w Nidzicy

Firmie STALMOT & WOLMET Sp. z o. o. w Nidzicy

Firmie WIEJAK Sp. z o. o. w Nidzicy

Panu Antoniemu Grochal – Prezesowi Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Nidzicy

Pani Lidii Nowickiej – Właścicielce Firmy Handlowej Konfekcjowanie i magazynowanie Artykułów Spożywczych w Kanigowie

Zakładowi Stolarskiemu TOWCIK – OLEWNIK Sp. J. w Nidzicy

Panu Dawidowi Wadeckiemu – Właścicielowi Firmy Handlowej DAVE w Nidzicy

Pani Janinie Mieszkowskiej – Właścicielce Zakładu Pieczywa Cukierniczego w Nidzicy

Bankowi Spółdzielczemu w Nidzicy

Panu Piotrowi Mikołajczyk – Właścicielowi Firmy Handlowo Usługowej POPEX w Nidzicy

Panu Kamilowi Kunickiemu Właścicielowi Studia Reklamy Warmia – Mazury w Nidzicy

 

Harmonogram - warsztaty rozwoju osobistego

WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO
Komunikacja międzyludzka – jak budować trwałe relacje z innymi (elementy networkingu), kreatywne myślenie, planowanie wydatków i zarządzanie budżetem domowym, stres i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, asertywność.

Miejsce realizacji warsztatów:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy, ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica, sala nr 5 (II piętro)

GRUPA CZWARTA:
NIDZICA
11-04-2018 (środa) 16.00-19.15 Komunikacja międzyludzka

25-04-2018 (środa) 16.00-19.15 Kreatywne myślenie

09-05-2018 (środa) 16.00-19.15 Planowanie wydatków i zarządzanie budżetem domowym

30-05-2018 (środa) 16.00-19.15 Stres i radzenie sobie w sytuacjach trudnych

20-06-2018 (środa) 16.00-19.15 Asertywność

Aktualny harmonogram warsztatów dla uczestników

WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO, TRENINGU ZASTĘOWANIA AGRESJI
Komunikacja społeczna, trening umiejętności prospołecznych, motywacja, budowanie własnej wartości, trening kontroli złości, zasady savoir-vivre, radzenie sobie ze stresem, trening wnioskowania moralnego, zarządzanie czasem

Miejsce realizacji warsztatów:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy, ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica, sala nr 5 (II piętro)

GRUPA DRUGA :
NIDZICA

UWAGA! ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ Z MOTYWACJI!


11-05-2018 (piątek) 16.00-19.15 Komunikacja społeczna gr2 (4 godz.) W. Jurkiewicz NIDZICA
15-05-2018 (wtorek) 16.00-19.15 Trening umiejętności prospołecznych gr2 W1 (4 godz.) TZA NIDZICA

17-05-2018 (piątek) 16.00-19.15 Motywacja gr2 (4 godz.) A. Górska NIDZICA
22-05-2018 (wtorek) 16.00-19.15 Trening umiejętności prospołecznych gr2 W2 (4 godz.) TZA NIDZICA
29-05-2018 (wtorek) 16.00-19.15 Budowanie własnej wartości gr2 (4 godz.) A. Górska NIDZICA  - UWAGA: ZMIANA TERMINU NA DZIEŃ 04-06-2018 (poniedziałek)

 

06-06-2018 (środa) 16.00-19.15 Trening kontroli złości gr2 W3 (4 godz.) TZA NIDZICA
13-06-2018 (środa) 16.00-19.15 Zasady savoir-vivre gr2 (4 godz.) K. Hanowska NIDZICA
21-06-2018 (czwartek) 16.00-19.15 Trening kontroli złości gr2 W4 (4 godz.) TZA NIDZICA
28-06-2018 (czwartek) 16.00-19.15 Radzenie sobie ze stresem gr2 (4 godz.) A. Górska NIDZICA

29-06-2018 (piątek) 16.00-19.15 Trening wnioskowania moralnego gr2 W5 (4 godz.) TZA NIDZICA
06-07-2018 (piątek) 16.00-19.15 Umiejętność rozwiązywania konfliktów gr2 (4 godz.) W. Jurkiewicz NIDZICA
10-07-2018 (wtorek) 16.00-19.15 Trening wnioskowania moralnego gr 2 W6 (4 godz.) TZA NIDZICA
13-07-2018 (piątek) 16.00-19.15 Zarządzanie czasem gr2 (4 godz.) W. Jurkiewicz OLSZTYN NIDZICA

__