Aktualności

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878) informuje się, że:

 od dnia 25.05.2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy zostało ponownie otwarte dla interesantów.

Jednocześnie należy w dalszym ciągu przestrzegać zaleceń sanitarnych.

Interesanci

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy powinni:

  • mieć prawidłowo założoną maseczkę ochronną,
  • zdezynfekować ręce płynem, który znajduje się na wprost od wejścia;
  • zachować odstęp między pracownikami i innymi interesantami co najmniej 2 m.

 Dopuszczalna liczba interesantów jednocześnie przebywających w pomieszczeniu:

1 osoba na 1 stanowisko obsługi.

Osoby, których sprawy nie wymagają osobistej wizyty proszone są o korzystanie w dalszym ciągu z systemów teleinformatycznych.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NIDZICY

Tel.  /89/ 625 44 28

www: www.pcprnidzica.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Powiat Nidzicki przystępuje do realizacji Programu „Pomoc Osobom Niepełnosprawnym Poszkodowanym w Wyniku Żywiołu lub Sytuacji Kryzysowych Wywołanych Chorobami Zakaźnymi ‘’

Uwaga

Powiat Nidzicki przystępuje do realizacji Programu „Pomoc Osobom Niepełnosprawnym Poszkodowanym w Wyniku Żywiołu lub Sytuacji Kryzysowych Wywołanych Chorobami Zakaźnymi ‘’  .

Celem programu jest zapewnienie Pomoc Osobom Niepełnosprawnym Poszkodowanym w Wyniku Żywiołu lub Sytuacji Kryzysowych Wywołanych Chorobami Zakaźnymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej , a także objęcie wsparciem samorządów powiatowych, które w wyniku sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych.

Adresatami programu są :

1)      uczestnicy  warsztatów terapii,

2)      Uczestnicy środowiskowych domów samopomocy,

3)      Podopieczni dziennych domów pomocy społecznej,

4)      Podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON

5)      Uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON

6)      Pełnoletni (od 18 do 25 roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem w stopniu głębokim,

7)      Pełnoletni (od 18 do 24 roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy tel. 89 625 44 28 lub na stronie www.pfron.org.pl