Aktualności

Harmonogram - warsztaty rozwoju osobistego

WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO
Komunikacja międzyludzka – jak budować trwałe relacje z innymi (elementy networkingu), kreatywne myślenie, planowanie wydatków i zarządzanie budżetem domowym, stres i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, asertywność.

Miejsce realizacji warsztatów:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy, ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica, sala nr 5 (II piętro)

GRUPA CZWARTA:
NIDZICA
11-04-2018 (środa) 16.00-19.15 Komunikacja międzyludzka

25-04-2018 (środa) 16.00-19.15 Kreatywne myślenie

09-05-2018 (środa) 16.00-19.15 Planowanie wydatków i zarządzanie budżetem domowym

30-05-2018 (środa) 16.00-19.15 Stres i radzenie sobie w sytuacjach trudnych

20-06-2018 (środa) 16.00-19.15 Asertywność

Aktualny harmonogram warsztatów dla uczestników

WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO, TRENINGU ZASTĘOWANIA AGRESJI
Komunikacja społeczna, trening umiejętności prospołecznych, motywacja, budowanie własnej wartości, trening kontroli złości, zasady savoir-vivre, radzenie sobie ze stresem, trening wnioskowania moralnego, zarządzanie czasem

Miejsce realizacji warsztatów:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy, ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica, sala nr 5 (II piętro)

GRUPA DRUGA :
NIDZICA

UWAGA! ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ Z MOTYWACJI!


11-05-2018 (piątek) 16.00-19.15 Komunikacja społeczna gr2 (4 godz.) W. Jurkiewicz NIDZICA
15-05-2018 (wtorek) 16.00-19.15 Trening umiejętności prospołecznych gr2 W1 (4 godz.) TZA NIDZICA

17-05-2018 (piątek) 16.00-19.15 Motywacja gr2 (4 godz.) A. Górska NIDZICA
22-05-2018 (wtorek) 16.00-19.15 Trening umiejętności prospołecznych gr2 W2 (4 godz.) TZA NIDZICA
29-05-2018 (wtorek) 16.00-19.15 Budowanie własnej wartości gr2 (4 godz.) A. Górska NIDZICA  - UWAGA: ZMIANA TERMINU NA DZIEŃ 04-06-2018 (poniedziałek)

 

06-06-2018 (środa) 16.00-19.15 Trening kontroli złości gr2 W3 (4 godz.) TZA NIDZICA
13-06-2018 (środa) 16.00-19.15 Zasady savoir-vivre gr2 (4 godz.) K. Hanowska NIDZICA
21-06-2018 (czwartek) 16.00-19.15 Trening kontroli złości gr2 W4 (4 godz.) TZA NIDZICA
28-06-2018 (czwartek) 16.00-19.15 Radzenie sobie ze stresem gr2 (4 godz.) A. Górska NIDZICA

29-06-2018 (piątek) 16.00-19.15 Trening wnioskowania moralnego gr2 W5 (4 godz.) TZA NIDZICA
06-07-2018 (piątek) 16.00-19.15 Umiejętność rozwiązywania konfliktów gr2 (4 godz.) W. Jurkiewicz NIDZICA
10-07-2018 (wtorek) 16.00-19.15 Trening wnioskowania moralnego gr 2 W6 (4 godz.) TZA NIDZICA
13-07-2018 (piątek) 16.00-19.15 Zarządzanie czasem gr2 (4 godz.) W. Jurkiewicz OLSZTYN NIDZICA

__

Uwaga

UWAGA!

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy uprzejmie prosi o zachowanie szczególnej ostrożności pod kątem sprzedawców przedmiotów ortopedycznych, w tym szczególnie wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym i specjalnych i innych przedmiotów. Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy docierają niepokojące informacje dotyczące niewiarygodnych firm i problemów z otrzymaniem ww sprzętów. 
    Osoby zainteresowane zakupem przedmiotów ortopedycznych dla osób niepełnosprawnych mogą skorzystać z Pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy w celu zweryfikowania ewentualnych niewiarygodnych firm.