Aktualności

Reaguj na przemoc !

Reaguj na przemoc

 

 

 

 

 

 

 

Nie bądź obojętny wobec przemocy zwłaszcza w stosunku do dzieci, które same nie potrafią się bronić.

Jeżeli jesteś świadkiem zdarzenia - ZAREAGUJ! 

 

Nie zastanawiaj się – natychmiast wezwij policję, dzwoniąc pod numer 112 lub 997!

CIDON Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością przy Oddziale Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Centrum informacyjno-doradcze jest miejscem, w którym osoby z niepełnosprawnością mogą uzyskać kompleksowe wsparcie w każdym obszarze wymagającym pomocy, doradztwa, a także konsultacji.

Dbając o jak najwyższe standardy obsługi Centrum będzie systematycznie rozszerzać swoją ofertę, m.in. o możliwość skorzystania z usługi specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją czy skierowania

do Ośrodka Wsparcia i Testów, gdzie osoby z niepełnosprawnością będą mogły testować najnowsze technologie asystujące.

PFRON zachęca do śledzenia informacji na temat CIDON na stronie www.pfron.org.pl

osoba do kontaktu:

Tomasz Czajczyc
Specjalista ds. CIDON
Oddział Warmińsko-Mazurski
tel. 89/ 722 90 30

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!" - program realizowany przez Warmińsko-Mazurski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

„Samodzielność-Aktywność-Mobilność" jest pakietem programów, którego celem jest rehabilitacja społeczna, zawodowa i lecznicza osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Program umożliwia uzyskanie dofinansowania do zakupu samochodu, skierowany jest do osób z niepełnosprawnością ruchową i zakłada likwidację barier transportowych.

Celem programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!" Mobilność osób z niepełnosprawnością jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności społecznej lub zawodowej poprzez zapewnienie dostępu do korzystania z samochodu osobowego.

Dofinansowanie dotyczy części kosztów zakupu dostosowanego samochodu osobowego. tj. pojazdu,  w którym dokonano technicznych dostosowań pod kątem indywidualnych potrzeb kierowcy lub pasażera z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego w sposób, który umożliwia zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego. Zarówno kierowca jak i pasażer korzystają z dostosowanego samochodu podróżując na wózku inwalidzkim.

Wszelkie informacje nt. programu można uzyskać w Warmińsko-Mazurskim oddziale PFRON w Olsztynie, osoba do kontaktu:

Tomasz Czajczyc
Oddział Warmińsko-Mazurski
tel. 89/ 722 90 30

SZCZEGÓŁY

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja

 

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora?  Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w: rozłożeniu długu na raty, w spłacie  pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji.

 

Czytaj więcej: Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie