Aktualności

KOMUNIKAT - Punkt Konsultacyjny harmonogram na rok 2022

Wznowienie Poradnictwa Specjalistycznego

Uprzejmie informujemy, że od wtorku 4 stycznia 2022 r. wznawiamy poradnictwo specjalistyczne w Punkcie Konsultacyjnym dla osób dotkniętych problemami opiekuńczo-wychowawczymi, przemocą domową oraz uzależnieniami.

Porad udzielają: pedagog-terapeuta, psycholog, radca prawny. Z porad radcy prawnego można skorzystać po uprzednim zapisaniu się telefonicznie (89/ 625-44-28) bądź osobiście w siedzibie PCPR
w Nidzicy.

Punkt będzie czynny we wtorki (zgodnie z harmonogramem) w godzinach 15:30-17:30.

Konsultacje w ramach "Otwartych drzwi" dla osób dotkniętych przemocą domową

Kierownik Powiatowego Centrum Rodzinie w Nidzicy serdecznie  zaprasza osoby dotknięte przemocą domową na konsultacje w ramach „Otwartych Drzwi”, gdzie można będzie skorzystać z pomocy: prawnika, pedagoga-terapeuty, psychologa, pracownika socjalnego i funkcjonariusza Policji.

W ramach dyżuru osoby pokrzywdzone będą mogły uzyskać wsparcie oraz kompleksowe informacje w zakresie m. in. praw przysługujących osobom doświadczającym przemocy domowej, możliwości uzyskania form specjalistycznej pomocy w lokalnych instytucjach oraz działań, jakie w konkretnym przypadku można podjąć w celu powstrzymania przemocy w rodzinie.