Aktualności

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób wykazujących inne przew

Zarząd Powiatu Nidzickiego o g ł a s z a otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych na terenie miasta Nidzica.

Uchwała Zarządu w sprawie ogłoszenia konkursu ofert

Załącznik 1- wzór oferty

Załącznik 2- Klauzula informacyjna

 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy uprzejmie informuje o możliwości   ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji imprez dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w 2022 r. w ramach zadania „Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych”.

Wnioski można składać w terminie do  30 listopada 2021 r.
Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest w siedzibie Centrum lub na stronie internetowej www.pcprnidzica.pl

Uwagi:
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne pozarządowe nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, potwierdzoną wpisem w statucie.

Więcej informacji pod numerem: 89/625-44-28

 

Wznowienie Poradnictwa Specjalistycznego

Uprzejmie informujemy, że od wtorku 7 września 2021 r. wznawiamy poradnictwo specjalistyczne w Punkcie Konsultacyjnym dla osób dotkniętych problemami opiekuńczo-wychowawczymi, przemocą domową oraz uzależnieniami.

Porad udzielają: pedagog-terapeuta, psycholog, radca prawny. Z porad radcy prawnego można skorzystać po uprzednim zapisaniu się telefonicznie (89/ 625-44-28) bądź osobiście w siedzibie PCPR w Nidzicy.

Punkt będzie czynny we wtorki (zgodnie z harmonogramem dostepnym poniżej) w godzinach 15:30-17:30.

 

Czytaj więcej: Wznowienie Poradnictwa Specjalistycznego

Oferta pracy

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

główny księgowy

Szczegóły dostępne są pod następującym adresem:

https://pcprnidzica.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/ogloszenie-o-naborze-kierownik-powiatowego-centrum-pomocy-rodzinie-w-nidzicy-z-dnia-19-lipca-2021r-o-naborze-kandydatow-na-wolne-stanowisko-urzednicze-glowny-ksiegowy.html

UWAGA - zmiana godzin pracy!

UWAGA!

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uprzejmie informuje, że w dniach 14-16.07.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pracuje w godzinach

od 6:30 do 14:30.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.