Aktualności

Informacja

UWAGA

Informujemy, że dzień 2 maja 2019 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy.

Odpracowanie dnia wolnego nastąpi w dniu 11 maja 2019r. (sobota) w godz. 7:30 - 15:30

Zamówienie na przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskie

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

- Ogłoszenie postępowania

- Dokumentacja do postępowania

- Informacja z otwarcia ofert

- Informacja o wyniku postępowania

Zamówienie na przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1”

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów dla uczestników i uczestniczek projektu pn. „Aktywizujemy i Usamodzielniamy – 1” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

- Ogłoszenie postępowania

- Dokumentacja do postępowania

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

- Załącznik nr 1 do SIWZ - po zmianach

- Informacja z otwarcia ofert

- Zawiadomienie o wyniku postępowania