Aktualności

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy uprzejmie informuje o możliwości   ubiegania się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji imprez dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w 2022 r. w ramach zadania „Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych”.

Wnioski można składać w terminie do  30 listopada 2021 r.
Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest w siedzibie Centrum lub na stronie internetowej www.pcprnidzica.pl

Uwagi:
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne pozarządowe nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, potwierdzoną wpisem w statucie.

Więcej informacji pod numerem: 89/625-44-28

 

Wznowienie Poradnictwa Specjalistycznego

Uprzejmie informujemy, że od wtorku 7 września 2021 r. wznawiamy poradnictwo specjalistyczne w Punkcie Konsultacyjnym dla osób dotkniętych problemami opiekuńczo-wychowawczymi, przemocą domową oraz uzależnieniami.

Porad udzielają: pedagog-terapeuta, psycholog, radca prawny. Z porad radcy prawnego można skorzystać po uprzednim zapisaniu się telefonicznie (89/ 625-44-28) bądź osobiście w siedzibie PCPR w Nidzicy.

Punkt będzie czynny we wtorki (zgodnie z harmonogramem dostepnym poniżej) w godzinach 15:30-17:30.

 

Czytaj więcej: Wznowienie Poradnictwa Specjalistycznego

Oferta pracy

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

główny księgowy

Szczegóły dostępne są pod następującym adresem:

https://pcprnidzica.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/ogloszenie-o-naborze-kierownik-powiatowego-centrum-pomocy-rodzinie-w-nidzicy-z-dnia-19-lipca-2021r-o-naborze-kandydatow-na-wolne-stanowisko-urzednicze-glowny-ksiegowy.html

UWAGA - zmiana godzin pracy!

UWAGA!

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uprzejmie informuje, że w dniach 14-16.07.2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pracuje w godzinach

od 6:30 do 14:30.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Rodzina zastępcza pilnie poszukiwana!

W dniu 26 czerwca 2021 r. w ramach Festynu Rodzinnego zorganizowanego przez Fundację Twoja Rodzina i Strefy Mocy nad jeziorkiem miejskim w Nidzicy pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy wzięli udział w akcji promującej Kampanię Rodzicielstwa Zastępczego na terenie powiatu nidzickiego. Podczas trwającego festynu rodzinnego wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko zostały wręczone plakaty i ulotki „ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ”. Mieliśmy możliwość opowiedzieć zainteresowanym o ważnej roli rodziny zastępczej, jak również zachęcić do stworzenia nowego domu dzieciom, które zostały pozbawione opieki rodzicielskiej i tym samym ZOSTAĆ dla nich RODZINĄ ZASTĘPCZĄ.

Serdeczne podziękowania kierujemy do księdza kanonika Andrzeja Midury – proboszcza Parafii Miłosierdzia Bożego w Nidzicy za umożliwienie nam przeprowadzenia akcji promocyjno – informacyjnej: „Zostań Rodziną Zastępczą”.

W ramach trwającej na terenie powiatu nidzickiego akcji promocyjno – informacyjnej „ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ” pragniemy jeszcze raz serdecznie zaprosić wszystkich, którzy chcieliby zostać rodziną zastępczą na spotkanie informacyjne dnia 17 lipca 2021 r. o godz. 17.00. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy przy ulicy Traugutta 13.