Aktualności

MOŻLIWOŚCI PORTALU EMP@TIA

I.     Zestawienie rodzajów wniosków elektronicznych jakie można przesłać przez Portal Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl) do właściwych Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej (JOPS)/ Urzędów realizujących zadania z obszarów: SR/SW/FA/ON/RKZ:

 

Obszar

Symbol wniosku

Nazwa formularza elektronicznego na Portalu empatia.mpips.gov.pl w zakładce eWnioski

Świadczenie Wychowawcze

SW-1

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+)

SDS-1

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (300+)

Świadczenia Rodzinne

SR-1

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;

SR-2

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka "Becikowe"

SR-3

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;

SR-4

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego;

SR-5

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;

SR-6

Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. nr 45, poz. 200, z późn. zm.);

SR-7

Wniosek o świadczenie rodzicielskie.

SR-8

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia "Za życiem"

Fundusz Alimentacyjny

FA-1

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

Karta Dużej Rodziny

KDR

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Pomoc Społeczna

PS-1

Wniosek o przyznanie pomocy społecznej;

PS-2

Powiadomienie o zmianie sytuacji życiowej;

PS-3

Wniosek o pomoc społeczną dla innej osoby /rodziny.

Opieka nad dzieckiem do lat 3

RKZ-1

Wniosek o wpis do rejestru żłobków /  klubów dziecięcych;

RKZ-2

Informacja o zmianie danych w rejestrze żłobków / klubów dziecięcych;

RKZ-3

Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków / klubów dziecięcych.

Turnusy rehabilitacyjne -Rejestry

ON-1

Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehebilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

ON-2

Wniosek o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Wnioski procesowe określone Kodeksem Postępowania Administracyjnego (KPA)

ZS-1

Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy;

ZS-2

Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty spłaty należności, odroczenie terminu płatności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie);

ZS-3

Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej;

ZS-4

Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia;

ZS-5

Odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie;

ZS-6

Korespondencja w sprawie do jednostki terenowej.

 


II. Lista banków, przez które można wysłać: wniosek 500+ / wniosek 300+ oraz przez który Bank można założyć Profil Zaufany:

Lp.

Banki:

skrót

300+ (SDS)

500+ (SW)

Profil Zaufany (PZ)

1

Alior Bank S.A.

ALB 

Tak

Tak

nie dotyczy

2

Bank PKO BP

PKO 

Tak

Tak

Tak

3

Bank PKO BP / Inteligo

PKO 

Tak

Tak

Tak

4

Bank Pocztowy S.A.

POC 

Tak

Tak

nie dotyczy

5

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 

BPS 

Tak

Tak

nie dotyczy

6

Bank Zachodni WBK S.A

WBK 

nie dotyczy

Tak

Tak

7

BGŻ BNP Paribas S.A

BNP

nie dotyczy

Tak

nie dotyczy

8

Credit Agricole Bank Polska S.A.

CRE

Tak

Tak

nie dotyczy

9

Euro Bank S.A.

EUR 

nie dotyczy

Tak

nie dotyczy

10

Getin Noble Bank S.A.

GET

Tak

Tak

nie dotyczy

11

ING Bank Śląski S.A.

ING 

Tak

Tak

Tak

12

mBank S.A.

MBK 

Tak

Tak

Tak

13

Millennium S.A

MIL 

Tak

Tak

Tak

14

Nest Bank S.A.

FMB 

Tak

Tak

nie dotyczy

15

PEKAO S.A.

PEO 

Tak

Tak

Tak

16

PLUS BANK S.A.

PLU

nie dotyczy

Tak

nie dotyczy

17

Raiffeisen Bank Polska S.A.

RAI 

nie dotyczy

Tak

nie dotyczy

18

SGB-Bank S.A.

SGB 

Tak

Tak

nie dotyczy

19

ZUS

ZUS 

nie dotyczy

Tak

nie dotyczy

20

Envelo

 

nie dotyczy

nie dotyczy

Tak

 

III.     Dodatkowo na Portalu Emp@tia udostępnione są następujące usługi dla Obywateli:

 

1.     Wykaz Partnerów Karty Dużej Rodziny http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

2.     Mapa żłobków i klubów dziecięcych https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych

3.     Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

4.     Wykaz Dziennych Opiekunów   http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wykaz-dziennych-opiekunow

5.     Rejestr Ośrodków Turnusów Rehabilitacyjnych http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarka-osrodkow

6.     Rejestr Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarka-organizatorow

7.     Rejestr Jednostek Pomocy Społecznej RJPS (m.in.: OPS, MOPS, PCPR, ROPS, WPS UW, DPS, CIS, KIS, OIK, OW-DPS, OW-N, PIK) http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/ps/rejestr

 


 

Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w dniu 30 maja 2018 r.

 W dniu 30 maja 2018 r. odbył się pierwszy w Powiecie Nidzickim Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W uroczystości udział wzięły rodziny zastępcze z terenu naszego powiatu wraz
z umieszczonymi w ich rodzinach dziećmi. Uroczystość rozpoczęła się powitaniem zebranych gości przez Panią Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nidzicy – Panią Annę Kalinowską oraz podziękowaniem za pełnienie tak ważnej funkcji – rodziny zastępczej przez Panią Elżbietę Góralską – Przewodniczącą Rady Powiatu Nidzickiego oraz Panią Renatę Mróz – Skarbnika Powiatu Nidzickiego. Dzięki uprzejmości i ofiarności przedsiębiorców z naszego powiatu każde z dzieci otrzymało słodki upominek. W trakcie imprezy nie brakowało dobrej zabawy i uśmiechu na twarzach naszych małych podopiecznych, którzy brali udział w wielu konkursach i zabawach. Nie zabrakło również profesjonalnych zdjęć z fotobudki, malowania twarzy oraz rozbrzmiewania radosnego śpiewu karaoke.

 

Szczególne podziękowania pragniemy złożyć naszym sponsorom i darczyńcom, bez których nie byłoby możliwe zorganizowanie tak ważnej dla nas uroczystości. Państwa wola współpracy, uprzejmość i ofiarność przyczyniła się do uświetnienia Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Nidzickim. Państwa szlachetność przyczyniła się także do radości i uśmiechu naszych małych dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie naszego powiatu. Serdecznie dziękujemy:

Panu Mariuszowi Kostowskiemu – Właścicielowi FOTOSTUDIO i Sali zabaw MADAGASKAR w Nidzicy

Firmie STALMOT & WOLMET Sp. z o. o. w Nidzicy

Firmie WIEJAK Sp. z o. o. w Nidzicy

Panu Antoniemu Grochal – Prezesowi Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Nidzicy

Pani Lidii Nowickiej – Właścicielce Firmy Handlowej Konfekcjowanie i magazynowanie Artykułów Spożywczych w Kanigowie

Zakładowi Stolarskiemu TOWCIK – OLEWNIK Sp. J. w Nidzicy

Panu Dawidowi Wadeckiemu – Właścicielowi Firmy Handlowej DAVE w Nidzicy

Pani Janinie Mieszkowskiej – Właścicielce Zakładu Pieczywa Cukierniczego w Nidzicy

Bankowi Spółdzielczemu w Nidzicy

Panu Piotrowi Mikołajczyk – Właścicielowi Firmy Handlowo Usługowej POPEX w Nidzicy

Panu Kamilowi Kunickiemu Właścicielowi Studia Reklamy Warmia – Mazury w Nidzicy

 

Harmonogram - warsztaty rozwoju osobistego

WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO
Komunikacja międzyludzka – jak budować trwałe relacje z innymi (elementy networkingu), kreatywne myślenie, planowanie wydatków i zarządzanie budżetem domowym, stres i umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, asertywność.

Miejsce realizacji warsztatów:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy, ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica, sala nr 5 (II piętro)

GRUPA CZWARTA:
NIDZICA
11-04-2018 (środa) 16.00-19.15 Komunikacja międzyludzka

25-04-2018 (środa) 16.00-19.15 Kreatywne myślenie

09-05-2018 (środa) 16.00-19.15 Planowanie wydatków i zarządzanie budżetem domowym

30-05-2018 (środa) 16.00-19.15 Stres i radzenie sobie w sytuacjach trudnych

20-06-2018 (środa) 16.00-19.15 Asertywność

Aktualny harmonogram warsztatów dla uczestników

WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO, TRENINGU ZASTĘOWANIA AGRESJI
Komunikacja społeczna, trening umiejętności prospołecznych, motywacja, budowanie własnej wartości, trening kontroli złości, zasady savoir-vivre, radzenie sobie ze stresem, trening wnioskowania moralnego, zarządzanie czasem

Miejsce realizacji warsztatów:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy, ul. Kolejowa 5, 13-100 Nidzica, sala nr 5 (II piętro)

GRUPA DRUGA :
NIDZICA

UWAGA! ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ Z MOTYWACJI!


11-05-2018 (piątek) 16.00-19.15 Komunikacja społeczna gr2 (4 godz.) W. Jurkiewicz NIDZICA
15-05-2018 (wtorek) 16.00-19.15 Trening umiejętności prospołecznych gr2 W1 (4 godz.) TZA NIDZICA

17-05-2018 (piątek) 16.00-19.15 Motywacja gr2 (4 godz.) A. Górska NIDZICA
22-05-2018 (wtorek) 16.00-19.15 Trening umiejętności prospołecznych gr2 W2 (4 godz.) TZA NIDZICA
29-05-2018 (wtorek) 16.00-19.15 Budowanie własnej wartości gr2 (4 godz.) A. Górska NIDZICA  - UWAGA: ZMIANA TERMINU NA DZIEŃ 04-06-2018 (poniedziałek)

 

06-06-2018 (środa) 16.00-19.15 Trening kontroli złości gr2 W3 (4 godz.) TZA NIDZICA
13-06-2018 (środa) 16.00-19.15 Zasady savoir-vivre gr2 (4 godz.) K. Hanowska NIDZICA
21-06-2018 (czwartek) 16.00-19.15 Trening kontroli złości gr2 W4 (4 godz.) TZA NIDZICA
28-06-2018 (czwartek) 16.00-19.15 Radzenie sobie ze stresem gr2 (4 godz.) A. Górska NIDZICA

29-06-2018 (piątek) 16.00-19.15 Trening wnioskowania moralnego gr2 W5 (4 godz.) TZA NIDZICA
06-07-2018 (piątek) 16.00-19.15 Umiejętność rozwiązywania konfliktów gr2 (4 godz.) W. Jurkiewicz NIDZICA
10-07-2018 (wtorek) 16.00-19.15 Trening wnioskowania moralnego gr 2 W6 (4 godz.) TZA NIDZICA
13-07-2018 (piątek) 16.00-19.15 Zarządzanie czasem gr2 (4 godz.) W. Jurkiewicz OLSZTYN NIDZICA

__